1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Открита процедура

Филтър по заглавие 

Покажи # 

# Заглавие на статията
21 ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ
22 ИНЖЕНЕРИНГ на обект: Реконструкция на улици в гр. Горна Оряховица
23 ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ
24 Доставка на мляко,млечни произведение,захар и захарни произведение за второстепенните разпоредители
25 „Ремонт на улици и площади на територията на Община Горна Оряховица“
26 "Доставка на риба и рибни продукти за нуждите на второстепенни разпоредители с бюджет"
27 „Ремонт на улици и площади на територията на Община Горна Оряховица“
28 Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на мултифунционални игрища в Община Горна Оряховица
29 Ремонт на физкултурен салон на професионална гимназия по хранителни технологии „Проф. Асен Златаров"
30 Ремонт на улици и площади на територията на Община Горна Оряховица
31 Осъществяване на строителен надзор в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0005-C01 по ОП
32 Извършване на инженеринг в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0005-C01
33 Доставка на хранителни продукти по обособени позиции
34 Строителен надзор на обект: „Реконструкция и доизграждане на канализация на ул. „Иван Момчилов“
35 „Реконструкция и доизграждане на канализация по улица „Иван Момчилов”, гр. Горна Оряховица”
36 Извършване на строително монтажни работи по проект BG16RFOP001-1.027-0003-C01 по обособени позиции
37 Извършване на консултантска услуга по чл.166 от ЗУТ за обект „Реконструкция на улица “ Иван Момчилов
38 Упражняване на строителен надзор по проект: BG16RFOP001-1.027-0003-C01 по обособени позиции
39 Извършване на инженеринг в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0004-C01
40 Извършване на СМР по проект BG16RFOP001-1.027-0003-C01 по обособени позиции

Страница 2 от 4

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица