1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Открита процедура

Филтър по заглавие 

Покажи # 

# Заглавие на статията
41 Доставка на електрическа енергия за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители
42 Оценка за съответствие на инвестиционни проекти и осъществяване на надзор в строителството СС"Слънце
43 Осъществяване на строителен надзор в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0002-C01
44 Оценка за съответствие на инвестиционни проекти и осъществяване на надзор в строителството по ОП -II
45 Осъществяване на строителен надзор по проект BG16RFOP001-1.027-0001-C01
46 Изпълнение на инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на СС"Салкъма"-ул.Славянска 28 А,Б
47 Изпълнение на инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на СС"Бъдеще"-ул.П.Р.Славейков 17А,Б,В
48 Изпълнение на инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на СС"Раховец 5-7-9"
49 Изпълнение на инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на СС" Живущи на ул."Раховец"№12А,Б,В"
50 Изпълнение на инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на СС" Виктория - 51"
51 Изпълнение на инженеринг във връзка с реализация на НПЕЕМЖС на СС ,, Васил Левски 11 ''
52 Изпълнение на Инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на СС"ЖСК Янтра №1"
53 „ Оценка за съответствието на инвестиционни проекти и изпълняване на надзор в строителството по ОП"
54 Изпълнение на инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на СС"Юрий Гагарин 35"
55 Изпълнение на инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на СС" Слънце"- ул.П.Р.Славейков 19
56 Извършване на СМР по обособени позиции по ОП ,,Региони в разтеж 2014-2020''.
57 Изпълнение на инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на СС"Спартак"-ул.П.Р.Славейков 29
58 Изпълнение на инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на СС" Славяни"-ул.Славянска 26А,Б
59 Изпълнение на инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на СС"Сдружение Славяни - 23"
60 Изпълнение на инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на СС"Юрий Гагарин 45-47"

Страница 3 от 4

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица