1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Изпълнение на инженерин във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на СС ,,Сдружение Славяни''

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

„ СДРУЖЕНИЕ СЛАВЯНИ

за обект:

„Многофамилна жилищна сграда УПИ І-за ЖС в кв.67, по плана на р-н„Север гр.Г.Оряховица, област Велико Търново с административен адрес гр.Горна Оряховица,

ул. „Славянска №18А,Б и 20А,Б

 

 

 

Обявление за приключване на договор
25.10.2018г.
Обявление за възложена поръчка
21.04.2017г.
Приложения към Договор
21.04.2017г.
Договор за подизпълнение
21.04.2017г.
Договор
21.04.2017г.
Информация при производство по обжалване 23.11.2016г.
Решение
30.09.2016г.
Доклад
30.09.2016г.
Протокол №3
30.09.2016г.
Протокол №2
30.09.2016г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения
26.09.2016г.
Протокол №1
09.09.2016г.
Разяснение
18.08.2016г.
Образец
15.08.2016г.
Разяснение
15.08.2016г.
Решение за изменение
01.08.2016г.
Методически указания
26.07.2016г.
Енергийно обследване
26.07.2016г.
Технически паспорт
26.07.2016г.
Доклад
26.07.2016г.
Проект на договор
26.07.2016г.
Техническа спецификация 26.07.2016г.
Документация 26.07.2016г.
ЕЕДОП-образец
26.07.2016г.
Образци 26.07.2016г.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица