1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Изпълнение на инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на СС"Юрий Гагарин 45-47"

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА

СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ „ЮРИЙ ГАГАРИН 45-47"

за обект:

„Многофамилна жилищна сграда УПИ ІІ-за ЖС в кв.2, по плана на р-н„Север" гр.Г.Оряховица, област Велико Търново с административен адрес гр.Горна Оряховица,ул. „Юрий Гагарин" №45А,Б,В,Г и 47А,Б,В,Г"

 

 

 

Обявление за приключване на договор
26.09.2018г.
Обявление за възложена поръчка
24.11.2016г.
Приложения към Договор
24.11.2016г.
Договор
24.11.2016г.
Решение
18.10.2016г.
Доклад
18.10.2016г.
Протокол №3
18.10.2016г.
Протокол №2
18.10.2016г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения
30.09.2016г.
Протокол №1
15.09.2016г.
Разяснение 22.08.2016г.
Образец
15.08.2016г.
Разяснение
15.08.2016г.
Разяснение
09.08.2016г.
Методически указания  02.08.2016 г. 
Енергийно обследване  02.08.2016 г. 
Технически паспорт  02.08.2016 г. 
Доклад  02.08.2016 г. 
Проект на договора 02.08.2016 г. 
Техническа спецификация  02.08.2016 г. 
Обявление за поръчка  02.08.2016 г. 
Решение за откриване на процедура  02.08.2016 г. 
Документация  02.08.2016 г. 
ЕЕДОП 02.08.2016 г.
        Образци        02.08.2016 г.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица