1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Изпълнение на инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на СС" Славяни"-ул.Славянска 26А,Б

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ  „Сдружение Славяни“

за обект:

„Многофамилна жилищна сграда УПИ ХІХ-за ЖС в кв.1, по плана на р-н„Север” гр.Г.Оряховица, област Велико Търново с административен адрес гр.Горна Оряховица,ул. „Славянска” №26А,Б”

 

 

Обявление за приключване на Договор
24.01.2018г.
Обявление за възложена поръчка
02.02.2017г.
Приложения към Договор
02.02.2017г.
Договор за подизпълнение
02.02.2017г.
Договор
02.02.2017г.
Решение
16.12.2016г.
Доклад
16.12.2016г.
Протокол №3
16.12.2016г.
Протокол №2
16.12.2016г.
Съобщение за отвяряне на ценовите предложения
17.11.2016г.
Протокол №1
28.10.2016г.
Разяснение 02.09.2016
Разяснение 31.08.2016г.
Образец 15.08.2016г.
Разяснение
15.08.2016г.
Методически указания 09.08.2016г.
Енергийно обследване 09.08.2016г.
Технически паспорт 09.08.2016г.
Доклад 09.08.2016г.
Проект на договор 09.08.2016г.
Техническа спецификация 09.08.2016г.
Обявление за поръчка 09.08.2016г.
Решение за откриване на процедура 09.08.2016г.
Документация 09.08.2016г.
ЕЕДОП-образец 09.08.2016г.
Образци 09.08.2016г.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица