1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

„ Оценка за съответствието на инвестиционни проекти и изпълняване на надзор в строителството по ОП"

 

„Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти със

съществените изисквания към строежите и изпълняване на надзор в

строителството във връзка с реализация на Национална програма за енергийна

ефективност на многофамилни жилищни сгради“ по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ „ СДРУЖЕНИЕ СЛАВЯНИ

Обособена позиция № 2: СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ „ЮРИЙ ГАГАРИН 45-47“

Обособена позиция № 3: СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ СДРУЖЕНИЕ СЛАВЯНИ - 23

Обособена позиция № 4: СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ  „СДРУЖЕНИЕ СЛАВЯНИ“

Обособена позиция № 5: СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ „СПАРТАК“

Обособена позиция № 6: СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ „СЛЪНЦЕ“

Обособена позиция № 7: СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ „ЮРИЙ ГАГАРИН 35“

 

 

 

Обявление за приключен договор за ОП№7
05.09.2019г.
Обявление за приключен договор за ОП№2
07.08.2018г.
Обявление за приключен договор за ОП№1
17.07.2018г.
Обявление за приключен договор за ОП№5
11.07.2018г.
Обявление за приключен договор за ОП№3
19.01.2018г.
Обявление за приключен договор за ОП№4
11.01.2018г.
Обявление за възложена поръчка
20.02.2017г.
Договор за ОП№7
20.02.2017г.
Договор за ОП№5
20.02.2017г.
Договор за ОП№4
20.02.2017г.
Договор за ОП№3
20.02.2017г.
Договор за ОП№2
20.02.2017г.
Договор за ОП№1
20.02.2017г.
Решение
05.01.2017г.
Доклад
05.01.2017г.
Протокол №3
05.01.2017г.
Протокол №2
05.01.2017г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 29.12.2016г.
Протокол №1
16.12.2016г.
Обявление за прекратяване на ОП№6 26.10.2016
Решение за прекратяване на ОП№6 11.10.2016г.
Методически указания 30.08.2016г.
Енергийно обследване,доклад и ТП по ОП 7 30.08.2016г.
Енергийно обследване,доклад и ТП по ОП 6 30.08.2016г.
Енергийно обследване,доклад и ТП по ОП 5 30.08.2016г.
Енергийно обследване,доклад и ТП по ОП 4 30.08.2016г.
Енергийно обследване,доклад и ТП по ОП 3 30.08.2016г.
Енергийно обследване,доклад и ТП по ОП 2 30.08.2016г.
Енергийно обследване,доклад и ТП по ОП 1 30.08.2016г.
Проект на договор 30.08.2016г.
Техническа спецификация 30.08.2016г.
Обявление за поръчка 30.08.2016г.
Решение за откриване на процедура 30.08.2016г.
Документация 30.08.2016г.
ЕЕДОП-образец 30.08.2016г.
Образци 30.08.2016г.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица