1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Изпълнение на инженеринг във връзка с реализация на НПЕЕМЖС на СС ,, Васил Левски 11 ''

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ- ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НПЕЕМЖС НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ,, ВАСИЛ ЛЕВСКИ 11 ,,за обект:„Многофамилна жилищна сграда УПИ XVI-за ЖС, магазини и гаражи в кв.5, по плана на р-н „Север” гр.Г.Оряховица, област Велико Търново с административен адрес гр.Горна Оряховица, ул. „Васил Левски №11В,Г

 

 

Обявление за приключване на договор
08.01.2019г.
Обявление за възложена поръчка
13.10.2017г.
Приложения към Договор
13.10.2017г.
Договор
13.10.2017г.
Информация при производство по обжалване
07.04.2017г.
Решение 01.03.2017г.
Доклад 01.03.2017г.
Протокол 3 01.03.2017г.
Протокол 2 01.03.2017г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения
14.02.2017г.
Протокол №1
31.01.2017г.
Разяснение
05.10.2016г.
Доклад 13.09.2016г.
Технически паспорт
13.09.2016г.
Енергийно обследване
13.09.2016г.
Методически указания 13.09.2016г.
Проект на Договор 13.09.2016г.
Образци 13.09.2016г.
ЕЕДОП-образец 13.09.2016г.
Документация 13.09.2016г.
Техническа спецификация 13.09.2016г.
Обявление за поръчка 13.09.2016г.
Решение за откриване на процедура 13.09.2016г.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица