1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Изпълнение на инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на СС" Виктория - 51"

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ „Виктория-51“

за обект:

„Многофамилна жилищна сграда УПИ І-за ЖС и гаражи в кв.250, по плана на ЦГЧ” гр.Г.Оряховица, област Велико Търново с административен адрес гр.Горна Оряховица, ул. „Отец Паисий” №63А,Б”

 

 

 

Обявление за приключване на Договор 26.01.2018г.
Обявление за възложена поръчка 10.07.2017г.
Приложения към Договор 10.07.2017г.
Договор 10.07.2017г.
Решение 05.04.2017г.
Доклад 05.04.2017г.
Протокол №3 05.04.2017г.
Протокол №2 05.04.2017г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 14.02.2017г.
Протокол №1 03.02.2017г.
Разяснение 05.10.2016г.
Доклад 13.09.2016г.
Технически паспорт 13.09.2016г.
Енергийно обследване 13.09.2016г.
Методически указания 13.09.2016г.
Проект на Договор 13.09.2016г.
Образци 13.09.2016г.
ЕЕДОП-образец 13.09.2016г.
Документация 13.09.2016г.
Техническа спецификация 13.09.2016г.
Обявление за поръчка 13.09.2016г.
Решение за откриване на процедура 13.09.2016г.
 

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ „Виктория-51“

за обект:

„Многофамилна жилищна сграда УПИ І-за ЖС и гаражи в кв.250, по плана на ЦГЧ” гр.Г.Оряховица, област Велико Търново с административен адрес гр.Горна Оряховица, ул. „Отец Паисий” №63А,Б”

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица