1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Изпълнение на инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на СС"Бъдеще"-ул.П.Р.Славейков 17А,Б,В

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ „Бъдеще“

за обект:

„Многофамилна жилищна сграда УПИ III-за ЖС в кв.16, по плана на р-н„Север” гр.Г.Оряховица, област Велико Търново с административен адрес гр.Горна Оряховица, ул. „П.Р.Славейков” №17А,Б,B”

 

 

Обявление за приключване на  Договор
03.07.2018г.
Обявление за възложена поръчка
30.08.2017г.
Приложения към Договор
30.08.2017г.
Договор
30.08.2017г.
Информация при производство по обжалване
16.03.2017г.
Решение 16.02.2017г.
Доклад 16.02.2017г.
Протокол 3 16.02.2017г.
Протокол 2 16.02.2017г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 10.02.2017г.
Протокол 1 31.01.2017г.
Методически указания 21.09.2016г.
Енергийно обследване 21.09.2016г.
Технически паспорт 21.09.2016г.
Доклад 21.09.2016г.
Проект на договор 21.09.2016г.
Техническа спецификация 21.09.2016г.
Обявление за поръчка 21.09.2016г.
Решение за откриване на процедура  21.09.2016г. 
Документация  21.09.2016г. 
ЕЕДОП - образец  21.09.2016г. 
Образци  21.09.2016г. 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица