1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Оценка за съответствие на инвестиционни проекти и осъществяване на надзор в строителството по ОП -II

„Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти със

съществените изисквания към строежите и осъществяване на надзор в

строителството във връзка с реализация на Национална програма за енергийна

ефективност на многофамилни жилищни сгради“ по обособени позиции:

 

Обособена позиция № 1: СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ „ЖСК ЯНТРА 1“

 Обособена позиция № 2: СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 11“

 Обособена позиция № 3: СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ВИКТОРИЯ  - 51

 Обособена позиция № 4: СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ  „ ЖИВУЩИ  НА  УЛ.“РАХОВЕЦ“ №12 вх.“А“,“Б“ и“В““

 Обособена позиция № 5: СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ „РАХОВЕЦ 5-7-9“

 Обособена позиция № 6: СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ „БЪДЕЩЕ“

 Обособена позиция № 7: СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ „САЛКЪМА“

 

 

 

Обявление за приключване на Договор за ОП№1
20.02.2019г.
Обявление за приключване на Договор за ОП№2
08.01.2019г.
Обявление за приключване на Договор за ОП№4
17.07.2018г.
Обявление за приключване на Договор за ОП№7
17.07.2018г.
Обявление за приключване на Договор за ОП№5
11.07.2018г.
Обявление за приключване на Договор за ОП№6
03.07.2018г.
Обявление за приключване на  Договор за ОП№3
01.02.2018г.
Обявление за възложена поръчка за ОП№4 28.08.2017г.
Договор за ОП№4
28.08.2017г.
Обявление за възложена за ОП№1 и ОП№2
21.08.2017г.
Договор за ОП№2
21.08.2017г.
Договор за ОП№1
21.08.2017г.
Обявление за възложена поръчка за ОП№5
09.08.2017г.
Договор за ОП№5
09.08.2017г.
Обявление за възложена поръчка за ОП№6
07.08.2017г.
Договор за ОП№6
07.08.2017г.
Обявление за възложена поръчка за ОП№3
10.07.2017г.
Договор за ОП№3
10.07.2017г.
Обявление за възложена поръчка за ОП№7
29.05.2017г.
Договор за ОП№7
29.05.2017г.
Решение
22.03.2017г.
Доклад
22.03.2017г.
Протокол №3
22.03.2017г.
Протокол №2
22.03.2017г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения
13.02.2017г.
Протокол №1
26.01.2017г.
Методически указания 03.10.2016г.
Енергийно обследване,доклад и ТП по ОП7  03.10.2016г. 
Енергийно обследване,доклад и ТП по ОП6  03.10.2016г. 
Доклад и ТП ОП 5 03.10.2016г.
Енергийно обследване по ОП5  03.10.2016г. 
Енергийно обследване,доклад и ТП по ОП4  03.10.2016г. 
Енергийно обследване,доклад и ТП по ОП3  03.10.2016г. 
Енергийно обследване,доклад и ТП по ОП2 03.10.2016г. 
ТП по ОП 1 03.10.2016г.
Енергийно обследване и доклад по ОП1   03.10.2016г. 
Проект на договор  03.10.2016г. 
Техническа спецификация  03.10.2016г. 
Обявление на поръчката  03.10.2016г. 
Решение за откриване на процедура  03.10.2016г. 
Документация  03.10.2016г. 
ЕЕДОП - образец  03.10.2016г. 
Образци  03.10.2016г. 

 

 

 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица