1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Оценка за съответствие на инвестиционни проекти и осъществяване на надзор в строителството СС"Слънце

„Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите и изпълняване на надзор в строителството във връзка с реализация на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“  на  СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ „СЛЪНЦЕ“

 

 

Обявление за приключване на договор
11.07.2018г.
Обявление за възложена поръчка
11.05.2017г.
Договор
11.05.2017г.
Решение
17.02.2017г.
Доклад
17.02.2017г.
Протокол №3
17.02.2017г.
Протокол №2
17.02.2017г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения
31.01.2017г.
Протокол №1
10.01.2017г.
Методически указания 16.11.2016г.
Енергийно обследване,доклад и ТП 16.11.2016г.
Проект на договор 16.11.2016г.
Техническа спецификация 16.11.2016г.
Обявление на поръчката 16.11.2016г.
Решение за откриване на процедура 16.11.2016г.
Документация 16.11.2016г.
ЕЕДОП 16.11.2016г.
Образци 16.11.2016г.

 

 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица