1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Извършване на СМР по проект BG16RFOP001-1.027-0003-C01 по обособени позиции

„Извършване на строително монтажни работи по проект BG16RFOP001-1.027-0003-C01 „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица” по обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на площад „Георги Измирлиев“ гр. Горна Оряховица - І етап – Същинско площадно пространство;

Обособена позиция №2: „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на площад „Георги Измирлиев“ гр. Горна Оряховица – ІІ етап - Кръгово кръстовище по обхвата на републикански път ІІ-53 „Поликрайще – Горна Оряховица – Лясковец – Елена –Сливен – Ямбол – Средец“, републикански път ІІІ-514 „Камен – Горна Оряховица – Велико Търново;

Обособена позиция №3: „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на парк „Детски кът“ гр. Горна Оряховица;"

 

 

Обявление за възложена поръчка
23.01.2017г.
Решение за прекратяване на процедура
09.01.2017г.
Комплексен доклад и разрешение за сроеж за ОП№3
06.01.2017г.
ПУСО за ОП№3
06.01.2017г.
Пожарна безопасност за ОП№3
06.01.2017г.
ПБЗ и ЗБУТ за  ОП№3
06.01.2017г.
Автоматизирана поливна с-ма за ОП№3-част 2
06.01.2017г.
Автоматизирана поливна с-ма за ОП№3-част 1
06.01.2017г.
ВиК за ОП№3
06.01.2017г.
Електро-видео наблюдение за ОП№3
06.01.2017г.
Електрическа за ОП№3
06.01.2017г.
Паркоустройство и благоустройство за ОП№3-част 5
06.01.2017г.
Паркоустройство и благоустройство за ОП№3-част 4
06.01.2017г.
Паркоустройство и благоустройство за ОП№3-част 3
06.01.2017г.
Паркоустройство и благоустройство за ОП№3-част 2
06.01.2017г.
Паркоустройство и благоустройство за ОП№3-част 1
06.01.2017г.
Геодезия за ОП№3
06.01.2017г.
Геология за ОП№3
06.01.2017г.
Конструктивна за ОП№3
06.01.2017г.
Архитектура за ОП№3 06.01.2017г.
Комплексен доклад и Разрешение за строеж за ОП№1 и ОП№2
06.01.2017г.
ПУСО за ОП№1 И ОП№2
06.01.2017г.
Пътна за ОП№1 и ОП№2-част 2 06.01.2017г.
Пътна за ОП№1 и ОП№2-част 1 06.01.2017г.
ПБЗ за ОП№1и ОП№2
06.01.2017г.
Електрическа за ОП№1 и ОП№2-част 2
06.01.2017г.
Електрическа за ОП№1 и ОП№2-част 1
06.01.2017г.
ВиК за ОП№1 и ОП№2-част 2
06.01.2017г.
ВиК за ОП№1 и ОП№2-част 1
06.01.2017г.
Пожарна безопасност за ОП1 и ОП2
06.01.2017г.
Геодезия за ОП№1 и ОП№2-част 4 06.01.2017г.
Геодезия за ОП№1 и ОП№2-част 3 06.01.2017г.
Геодезия за ОП№1 и ОП№2-част 2 06.01.2017г.
Геодезия за ОП№1 и ОП№2-част 1
06.01.2017г.
Паркоустройство и благоустройство за ОП№1 и ОП№2 06.01.2017г.
Паркоустройство за ОП№1 и ОП№2
06.01.2017г.
Конструкция за ОП№1 и ОП№2 06.01.2017г.
Архитектура за ОП№1 и ОП№2-част 3
06.01.2017г.
Архитектура за ОП№1 и ОП№2-част 2
06.01.2017г.
Архитектура за ОП№1 и ОП№2-част 1
06.01.2017г.
КСС за ОП№3
06.01.2017г.
КСС за ОП№2
06.01.2017г.
КСС за ОП№1
06.01.2017г.
ЕЕДОП-обрзец
06.01.2017г.
Образци
06.01.2017г.
Проект на Договор за ОП№3
06.01.2017г.
Проект на Договор за ОП№2
06.01.2017г.
Проект на Договор за ОП№1
06.01.2017г.
Техническа спецификация за ОП№3
06.01.2017г.
Техническа спецификация за ОП№2
06.01.2017г.
Техническа спецификация за ОП№1
06.01.2017г.
Документация за поръчка 06.01.2017г.
Обявление за поръчка 06.01.2017г.
Решение за откриване на процедура 06.01.2017г.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица