1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Извършване на строително монтажни работи по проект BG16RFOP001-1.027-0003-C01 по обособени позиции

„Извършване на строително монтажни работи по проект BG16RFOP001-1.027-0003-C01 „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица” по обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на площад „Георги Измирлиев“ гр. Горна Оряховица - І етап – Същинско площадно пространство

 

Обособена позиция №2: „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на площад „Георги Измирлиев“ гр. Горна Оряховица – ІІ етап - Кръгово кръстовище по обхвата на републикански път ІІ-53 „Поликрайще – Горна Оряховица – Лясковец – Елена –Сливен – Ямбол – Средец“, републикански път ІІІ-514 „Камен – Горна Оряховица – Велико Търново

 

Обособена позиция №3: „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на парк „Детски кът“ гр. Горна Оряховица

 

 

 

 

 

Обявление за приключване на Договор за ОП№1 21.12.2018г.
Обявление за приключване на Договор за ОП№3 21.09.2018г.
Обявление за приключване на Договор за ОП№2
17.01.2018г.
Анекс №1 към Договор за ОП№3 21.07.2017г.
Обявление за възложена за ОП№2 и ОП№3 24.07.2017г.
Договор за ОП№3
24.07.2017г.
Договор за ОП№2
24.07.2017г.
Анекс №1 към Договор за ОП№1
10.07.2017г.
Обявление за възложена поръчка за ОП№1
28.06.2017г.
Договор за ОП№1
28.06.2017г.
Решение за ОП№3  03.05.2017г. 
Решение за ОП№2  03.05.2017г. 
Решение за ОП№1  03.05.2017г. 
Доклад  03.05.2017г. 
Протокол №3  03.05.2017г. 
Протокол №2  03.05.2017г. 
Съобщение за отваряне на ценовите предложения
20.04.2017г.
Протокол №1  31.03.2017г. 
Разяснение
16.02.2017г.
Разяснение
13.02.2017г.
Разяснение
10.02.2017г.
Разяснение
09.02.2017г.
Разяснение 01.02.2017г.
Комплексен доклад и разрешение за строеж за ОП№3
24.01.2017г.
ПУСО за ОП№3
24.01.2017г.
Пожарна безопасност за ОП№3
24.01.2017г.
ПБЗ и ЗБУТ за ОП№3
24.01.2017г.
Автоматизирана поливна с-ма за ОП№3 - част 2 24.01.2017г.
Автоматизирана поливна с-ма за ОП№3част 1 24.01.2017г.
ВиК за ОП№3
24.01.2017г.
Електро-видео наблюдение за ОП№3
24.01.2017г.
Електрическа за ОП№3 24.01.2017г.
Паркоустройство и благоустройство за ОП№3 - част 5
24.01.2017г.
Паркоустройство и благоустройство за ОП№3 - част 4
24.01.2017г.
Паркоустройство и благоустройство за ОП№3 - част 3
24.01.2017г.
Паркоустройство и благоустройство за ОП№3 - част 2
24.01.2017г.
Паркоустройство и благоустройство за ОП№3 - част 1
24.01.2017г.
Геодезия за ОП№3
24.01.2017г.
Геология за ОП№3
24.01.2017г.
Конструктивна за ОП№3
24.01.2017г.
Архитектура за ОП№3
24.01.2017г.
Комплексен доклад и Разрешение за строеж за ОП№1 и ОП№2
24.01.2017г.
ПУСО за ОП№1 и ОП№2
24.01.2017г.
Пътна за ОП№1 и ОП№2-част 2
24.01.2017г.
Пътна за ОП№1 и ОП№2-част 1 24.01.2017г.
ПБЗ за ОП№1 и ОП№2
24.01.2017г.
Електрическа за ОП№1 и ОП№2-част 2
24.01.2017г.
Електрическа за ОП№1 и ОП№2-част 1
24.01.2017г.
ВиК за ОП№1 и ОП№2 - част 2
24.01.2017г.
ВиК за ОП№1 и ОП№2 - част 1 24.01.2017г.
Пожарна безопасност за ОП№1 и ОП№2 24.01.2017г.
Геодезия за ОП№1 и ОП№2-част 4
24.01.2017г.
Геодезия за ОП№1 и ОП№2-част 3
24.01.2017г.
Геодезия за ОП№1 и ОП№2-част 2
24.01.2017г.
Геодезия за ОП№1 и ОП№2-част 1
24.01.2017г.
Паркоустройство и благоустройство за ОП№1 и ОП№2
24.01.2017г.
Паркоустройство за ОП№1 и ОП№2
24.01.2017г.
Конструкция за ОП№1 и ОП№2
24.01.2017г.
Архитектура за ОП№1и ОП№2-част 3
24.01.2017г.
Архитектура за ОП№1и ОП№2-част 2
24.01.2017г.
Архитектура за ОП№1 и ОП№2-част 1 24.01.2017г.
КСС за ОП№3 24.01.2017г.
КСС за ОП№2 24.01.2017г.
КСС за ОП№1
24.01.2017г.
ЕЕДОП-образец
24.01.2017г.
Образци
24.01.2017г.
Проект на Договор за ОП№3
24.01.2017г.
Проект на Договор за ОП№2
24.01.2017г.
Проект на Договор за ОП№1
24.01.2017г.
Техническа спецификация за ОП№3
24.01.2017г.
Техническа спецификация за ОП№2
24.01.2017г.
Техническа спецификация за ОП№1 24.01.2017г.
Документация за поръчка 24.01.2017г.
Обявление за поръчка 24.01.2017г.
Решение за откриване на процедура 24.01.2017г.

 

 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица