1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на второстепенните разпоредители с бюджет при Община Горна Оряховица, по обособени позиции:


Обособена позиция № 1: " Хляб и хлебни изделия ";
Обособена позиция № 2: " Мляко и млечни произведения ";
Обособена позиция № 3: " Захар и захарни изделия";
Обособена позиция № 4: " Месо и месни продукти ";
Обособена позиция № 5: " Риба и рибни продукти ";
Обособена позиция № 6: " Плодове и зеленчуци ";
Обособена позиция № 7: " Консерви ";
Обособена позиция № 8: " Варива,подправки и други "

 

 

Обявление за изпълнен договор за ОП№1
12.04.2019г.
Обявление за изпълнен договор за ОП№8
14.03.2019г.
Обявление за изпълнен договор за ОП№7
14.03.2019г.
Обявление за изпълнен договор за ОП№6
14.03.2019г.
Обявление за изпълнен договор за ОП№4
26.02.2019г.
Обявление за възложена за ОП№1
12.01.2018г.
Договор за ОП№1 и приложения
12.01.2018г.
Обявление за възложена поръчка за ОП№3
18.12.2017г.
Обявление за приключване на Договр за ОП№2
08.12.2017г.
Споразумение към Договор за ОП№2
08.12.2017г.
Обявление за възложена поръчка за ОП№6 04.12.2017г.
Договор за ОП№6 и приложения
04.12.2017г.
Решение за прекратяване на процедура
29.11.2017г.
Съобщение
27.11.2017г.
Обявление за възложена поръчка за ОП№7 и ОП№8
23.11.2017г.
Договор за ОП№8 и приложения
23.11.2017г.
Договор за ОП№7 и  приложения
23.11.2017г.
Обявление за възложена поръчка за ОП№2 и ОП№4
16.11.2017г.
Договор за ОП№4 и приложения
16.11.2017г.
Договор за ОП№2 и проложения
16.11.2017г.
Решение за изменение
10.11.2017г.
Обявление за възложена поръчка за ОП№5
20.10.2017г.
Съобщение 03.10.2017г.
Съобщение 18.09.2017г.
Решение за прекратяване на процедура
05.09.2017г.
Решение
05.09.2017г.
Доклад
05.09.2017г.
Протокол №3
05.09.2017г.
Протокол №2
05.09.2017г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения
29.08.2017г.
Протокол №1
16.08.2017г.
Разяснение
25.07.2017г.
Разяснение
21.07.2017г.
Образци
30.06.2017г.
ЕЕДОП-образец
30.06.2017г.
КС
30.06.2017г.
Информационен бюлетин на Държавна комисия по стоковите борси и тържща към 30.06.2017г.
30.06.2017г.
Проект на Договор- за всички обособени позиции
30.06.2017г.
Техническа спецификация-Приложение №1 30.06.2017г.
Документация 30.06.2017г.
Обявление за поръчка 30.06.2017г.
Решение за откриване на процедура 30.06.2017г.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица