1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Извършване на инженеринг в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0005-C01

„Извършване на инженеринг в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0005-C01 Енергийна ефективност на административна сграда за представяне на социални услуги гр.Горна Оряховица”  по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 за обект: „Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително достъпна среда на сграда ДСП, гр.Горна Оряховица".

 

 

 

Обявление за приключване на договор 31.01.2019г.
Обявление за възложена поръчка
28.11.2017г.
Договор за подизпълнение
28.11.2017г.
Договор
28.11.2017г.
Решение
25.09.2017г.
Доклад
25.09.2017г.
Протокол №3
25.09.2017г.
Протокол №2
25.09.2017г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения
18.09.2017г.
Протокол №1
28.08.2017г.
Сертификат за енергийна характеристика
17.07.2017г.
Резюме на Доклад от извършено обследване
17.07.2017г.
Обследване 17.07.2017г.
Технически паспорт 17.07.2017г.
Доклад 17.07.2017г.
ЕЕДОП-образец 17.07.2017г.
Образци  17.07.2017г. 
Проект на Договор 17.07.2017г.
Техническа спецификация 17.07.2017г.
Документация 17.07.2017г.
Обявление за процедура 17.07.2017г.
Решение за откриване на процедура 17.07.2017г.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица