1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Доставка на мляко,млечни произведение,захар и захарни произведение за второстепенните разпоредители

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на второстепенните разпоредители с бюджет при Община Горна Оряховица, по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: " Мляко и млечни произведения ";

Обособена позиция № 2: " Захар и захарни изделия"

   

   18.12.2017г.

 

 

 

Обявление за изпълнен договор за ОП№1
12.04.2019г.
Обявление за изпълнен договор за ОП№2
26.02.2019г.
Обявление за възложена поръчка за ОП№1
30.05.2018г.
Договор и приложения за ОП№1
30.05.2018г.
Обявление за възложена поръчка за ОП№2 05.04.2018г.
Договор и приложения за ОП№2 05.04.2018г.
Решение
14.02.2018г.
Доклад
14.02.2018г.
Протокол №3
14.02.2018г.
Протокол №2
14.02.2018г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения
08.02.2018г.
Протокол №1
29.01.2018г.
Образци 20.12.2017г.
ЕЕДОП-образец 20.12.2017г.
КС 20.12.2017г.
Списък с данни на второстепенни разпоредители с бюджет-Приложение №3 20.12.2017г.
Информационен бюлетин на Държавна комисия по стоковите борси и тържища към 18.12.2017г. 20.12.2017г.
Проект на Договор 20.12.2017г.
Техническа спецификация  20.12.2017г.
Документация 20.12.2017г. 
Обявление за поръчка 20.12.2017г.
Решение за откриване на процедура 20.12.2017г.

 

 

 

 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица