1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ

„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ЗА ПЕРИОДА 2018/2019 г.”

 

 

13.03.2018 г.

 

Обявление за приключване на договор 15.08.2019г.
Допълнително споразумение
29.08.2018г.
Обявление за възложена поръчка
27.06.2018г.
Договор
27.06.2018г.
Решение 17.05.2018г.
Доклад 17.05.2018г.
Протокол №3 17.05.2018г.
Протокол №2 17.05.2018г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 14.05.2018г.
Протокол №1 30.04.2018г.
Електронен ЕЕДОП  11.04.2018г.
Съобщение  - електронен ЕЕДОП 11.04.2018г.
Образци 15.03.2018г.
ЕЕДОП-образец 15.03.2018г.
Проект на договор 15.03.2018г.
Техническа спецификация 15.03.2018г.
Документация 15.03.2018г.
Обявление за поръчка 15.03.2018г.
Решение за откриване на процедура 15.03.2018г.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица