1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ИНЖЕНЕРИНГ на обект: Реконструкция на улици в гр. Горна Оряховица

ИНЖЕНЕРИНГ на обект: „Реконструкция на улици в гр. Горна Оряховица: ул. „П. Р. Славейкова“ о. т. 78 – о. т. 115, ул. „Пирот“ о. т. 238 – о. т. 349, ул. „Хр. Смирненски“ о. т. 12 – о. т. 121, път „Бабенец“ – о. т. 121 – о. т. 5, ул. „Мано Тодоров“ о. т. 146 – о. т. 1010 и о. т. 1010 – о. т. 185 и общински път към хижа „Божур“

 

 

Обявление за приключване на договор 03.08.2022г. 
Допълнително споразумение 03.08.2022г.
Обявление 30.04.2019г.
Договор 30.04.2019г.
Решение 11.02.2019г.
Доклад
11.02.2019г.
Протокол №3
11.02.2019г.
Протокол №2
11.02.2019г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 21.01.2019г.
Протокол №1 20.12.2018г.
Разяснение 25.10.2018г.
Образци 16.10.2018г.
ЕЕДОП - образец 16.10.2018г.
Проект на договор 16.10.2018г.
Техническа спецификация 16.10.2018г.
Методика за оценка 16.10.2018г.
Документация 16.10.2018г.
Обявление за поръчка 16.10.2018г.
Решение за откриване на процедура 16.10.2018г.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица