1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ

“ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ УТВЪРДЕНИТЕ ОБЩИНСКА И ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ, ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”


Обособена позиция №2 Линии № 41, 42, 43;

Обособена позиция №3 Линия № 43А;

Обособена позиция №4 Линия № 43Б;

Обособена позиция №5 Линия № 28.

 

 

Обявление за изменение и допълнително споразумение ОП1 14.11.2022г.
Обявление за възложена ОП5 08.07.2019г.
Решение за прекратяване ОП5 20.06.2019г.
Договор по обособена позиция 1 - първа част 14.01.2019г.
Договор по обособена позиция 1 - втора част 14.01.2019г
Договор и приложения към договора за ОП №4 14.01.2019г.
Договор и приложения към договора за ОП №3 14.01.2019г.
Договор и приложения към договора за ОП №2 14.01.2019г.
Приложения към договора за ОП №1 14.01.2019г.
Обявление за възложена поръчка за ОП от №1 до №4 14.01.2019г.
Решение
07.12.2018г.
Доклад
07.12.2018г.
Протокол №3
07.12.2018г.
Протокол №2
07.12.2018г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения
04.12.2018г.
Протокол №1 26.11.2018г.
Образци 18.10.2018г.
Образец №3 18.10.2018г.
Образец №2 18.10.2018г.
ЕЕДОП - образец 18.10.2018г.
Подробни маршрутни разписания -Приложение №1 към ТС 18.10.2018г.
Проект на договор ОП №2-ОП №5 18.10.2018г.
Проект на договор  ОП №1 18.10.2018г.
Техническа спецификация 18.10.2018г.
Методика за оценка 18.10.2018г.
Документация 18.10.2018г.
Обявление за поръчка 18.10.2018г.
Решение за откриване на процедура 18.10.2018г.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица