1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци

„Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци и свързаните с тях дейности в 12 села и гр. Долна Оряховица, Община Горна Оряховица“

 

 

 

Обявление приключил договор 11.10.2023г.
Споразумение 01.09.2023г.
Обявление 12.03.2019г.
Договор
12.03.2019г.
Решение 14.02.2019г.
Доклад 14.02.2019г.
Протокол №3 14.02.2019г.
Протокол №2 14.02.2019г
Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП 05.02.2019г.
Протокол №1 07.01.2019г.
Съобщение 05.12.2018г.
Образци 05.11.2018г.
ЕЕДОП - образец 05.11.2018г.
Проект на Договор 05.11.2018г.
Техническа спецификация 05.11.2018г.
Методика за оценка 05.11.2018г.
Документация 05.11.2018г.
Обявление за поръчка 05.11.2018г.
Решение за откриване на процедура 05.11.2018г.

 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица