1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци и свързаните с тях дейности в гр.Г. О-ца

 

„Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци и свързаните с тях дейности в гр. Горна Оряховица, Община Горна Оряховица“

 

Обявление приключил договор  11.10.2023г.
Споразумение 01.09.2023г.
Обявление 25.03.2019г.
Договор 25.03.2019г.
Решение 25.02.2019г.
Доклад 25.02.2019г.
Протокол №3 25.02.2019г.
Протокол №2 25.02.2019г.
Съобщение на основание чл.57,ал.3 от ППЗОП 19.02.2019г.
Протокол №1
13.02.2019г.
ЕЕДОП - образец 18.12.2018г.
Образци 17.12.2018г.
Проект на Договор 17.12.2018г.
Техническа спецификация 17.12.2018г.
Документация 17.12.2018г.
Методика за оценка 17.12.2018г.
Обявление за поръчка 17.12.2018г.
Решение за откриване на процедура 17.12.2018г.
 

 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица