1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Доставка на електрическа енергия за периода 2019/2020 г.

 

„Доставка на електрическа енергия за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет за периода 2019/2020 г.”


25.02.2019г. 

 

Обявление за изпълнен договор 02.11.2020г.
Обявление за възложена поръчка 02.09.2019г.
Договор 02.09.2019г.
Решение за измененние 13.06.2019г.
Решение 15.05.2019г.
Доклад 15.05.2019г.
Протокол №3 15.05.2019г.
Протокол №2 15.05.2019г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 03.05.2019г.
Протокол №1 03.05.2019г.
ЕЕДОП-образец 28.02.2019г.
Образци 28.02.2019г.
Проект на договор 28.02.2019г.
Техническа спецификация 28.02.2019г.
Документация 28.02.2019г.
Обявление за поръчка 28.02.2019г.
Решение за откриване на процедура 28.02.2019г.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица