1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Услуги по поддръжка на улично осветление на територията на Община Горна Оряховица

14.08.2019г.

"Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на нови обекти на улично и художествено-архитектурно осветление, доизграждане на автоматична система за управление на уличното осветление на територията на Община Горна Оряховица по видове работи съгласно техническа спецификация в процедурата"

Обявление за възложена поръчка  21.10.2019г. 
Договор и приложения към него 21.10.2019г.
Решение  03.10.2019г. 
Протокол по чл. 181, ал. 4 ЗОП 03.10.2019г. 
Протокол № 3  03.10.2019г. 
Протокол № 2 03.10.2019г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 27.09.2019г.
Протокол №1 27.09.2019г.
ЕЕДОП  19.08.2019г. 
Образци 19.08.2019г.
КС  19.08.2019г. 
Договор-Проект  19.08.2019г. 
Методика за оценка  19.08.2019г. 
Техническа спецификация  19.08.2019г. 
Документация 19.08.2019г.
Обявление за поръчка  19.08.2019г. 
Решение за откриване на процедура 19.08.2019г.

 

 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица