1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Доставка на хляб и хлебни изделия

,, Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на второстепенните разпоредители с бюджет при Община Горна Оряховица и Община Горна Оряховица‘‘

 

18.10.2019г.

 

 

 

Обявление за възложена поръчка
08.01.2020г.
Решение за прекратяване
18.12.2019г.
Решение 03.12.2019г.
Доклад
03.12.2019г.
Протокол №3
03.12.2019г.
Протокол №2
03.12.2019г.
Съобщение за отваряне на ценовото предложение
27.11.2019г.
Протокол №1
27.11.2019г.
ЕЕДОП-образец
 21.10.2019г.
Обазци
 21.10.2019г.
КС
 21.10.2019г.
Списък на разпоредители  21.10.2019г.
Проект на Договор
 21.10.2019г.
Техническа спецификация  21.10.2019г.
Документация  21.10.2019г.
Обявление за поръчка  21.10.2019г.
Решение за откриване                                                21.10.2019г.                                               

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица