1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

"Основен ремонт на общински пътища на територията на Община Горна Оряховица по обособени позиции"

02.03.2020г.

„Основен ремонт на общински пътища на територията на Община Горна Оряховица по обособени позиции:
Обособена позиция №1: Основен ремонт на пътя с. Върбица – с. Горски долен Тръмбеш
Обособена позиция №2: Основен ремонт на пътя с. Крушето – главен път Русе"

Обявление за изпълнен договор ОП2  02.10.2020г. 
Обявление за изпълнен договор ОП1 02.10.2020г.
Обявление за възложена  08.07.2020г. 
Договор ОП2  08.07.2020г. 
Договор ОП1  08.07.2020г. 
Решение за избор на изпълнител  20.05.2020г. 
Доклад  20.05.2020г. 
Протокол №3  20.05.2020г. 
Протокол №2 20.05.2020г.
Съобщение цена 05.05.2020г.
Протокол1 07.04.2020г.
ЕЕДОП  05.03.2020г. 
Образци на документи  05.03.2020г. 
Проект на договор 05.03.2020г.
Техническа спецификация ОП2  05.03.2020г. 
Техническа спецификация ОП1  05.03.2020г. 
Документация  05.03.2020г. 
Обявление за поръчка  05.03.2020г. 
Решение за откриване на обществена поръчка 05.03.2020г.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица