1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

"Охрана на обекти на бюджетна издръжка към Община Горна Оряховица по обособени позиции"

13.03.2020г.

„Охрана на обекти на бюджетна издръжка към Община Горна Оряховица и обекти към второстепенни разпоредители с бюджети по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Охрана чрез сигнално охранителна техника";
Обособена позиция № 2: „Физическа охрана и автопатрул"

Конкретен договор 4 и приложение ОП1 07.09.2023г.
Приложение към договор 4 07.09.2023г.
Конкретен договор 4 ОП2 07.09.2023г.
Конкретен договор 3 ОП2 28.09.2022г. 
Конкретен договор 3 ОП1 28.09.2022г.
Приложение 16.09.2021г.
 Конкретен договор №2 ОП2 16.09.2021г.
Приложение 16.09.2021г.
Конкретен договор №2 ОП1 16.09.2021г.
Приложение  14.09.2020г. 
Конкретен договор ОП2 14.09.2020г.
Приложение 03.09.2020г.
Конкретен договор ОП1 03.09.2020г.
Обявление за възложена  20.08.2020г. 
Рамково споразумение ОП2  20.08.2020г. 
Рамково споразумение ОП1 20.08.2020г.
Решение за избор на изпълнител  17.07.2020г. 
Доклад  17.07.2020г. 
Протокол №3  17.07.2020г. 
Протокол №2 17.07.2020г.
Съобщение за отваряне на цена 02.07.2020г.
Протокол №1 02.06.2020г.
Решение за одобряване на изменение  06.05.2020г. 
Съобщение на основание §13 ал. 1 от ЗР на ЗИДЗМДВИП  21.04.2020г.
ЕЕДОП  16.03.2020г. 
Образци на документи  16.03.2020г. 
КС2  16.03.2020г. 
КС1  16.03.2020г. 
Проект на договор ОП2  16.03.2020г. 
Проект на договор ОП1  16.03.2020г. 
Проект на рамково споразумение ОП2   16.03.2020г. 
Проект на рамково споразумение ОП1  16.03.2020г. 
Техническа спецификация ОП2 16.03.2020г.
Техническа спецификация ОП1 16.03.2020г.
Документация 16.03.2020г.
Обявление за поръчка  16.03.2020г. 
Решение за откриване на процедура  16.03.2020г. 

 

 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица