1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Доставка на хранителни продукти по 8 /осем/ обособени позиции

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на второстепенните разпоредители с бюджет при Община Горна Оряховица, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: " Хляб и хлебни изделия "; Обособена позиция № 2: " Мляко и млечни произведения "; Обособена позиция № 3: " Захар и захарни изделия"; Обособена позиция № 4: " Месо и месни продукти "; Обособена позиция № 5: " Риба и рибни продукти "; Обособена позиция № 6: " Плодове и зеленчуци "; Обособена позиция № 7: " Консерви "; Обособена позиция № 8: " Варива,подправки и други "

16.03.2020г.

 

 

Обявление за изпълнен договор ОП2 06.01.2022г.
Обявление за изпълнен договор ОП8  15.12.2021г. 
Обявление за изпълнен договор ОП7  15.12.2021г. 
Обявление за изпълнен договор ОП6  15.12.2021г. 
Обявление за изпълнен договор ОП5  15.12.2021г.
Обявление за изпълнен договор ОП4  15.12.2021г.
Обявление за изпълнен договор ОП3  15.12.2021г.
Обявление за изпълнен договор ОП1 15.12.2021г.
Обявление за възложена поръчка  14.10.2020г. 
Договор ОП8 и приложения към него  14.10.2020г. 
Договор ОП7 и приложения към него  14.10.2020г. 
Договор ОП6 и приложения към него 14.10.2020г.
Договор ОП5 и приложения към него  14.10.2020г. 
Договор ОП4 и приложения към него  14.10.2020г. 
Договор ОП3 и приложения към него  14.10.2020г. 
Договор ОП2 и приложения към него  14.10.2020г. 
Договор ОП1 и приложения към него 14.10.2020г.
Решение за избор на изпълнител  12.08.2020г. 
Доклад  12.08.2020г. 
Протокол №3  12.08.2020г. 
Протокол №2 12.08.2020г.
Съобщение за цена 03.08.2020г.
Протокол №1 03.07.2020г.
Разяснение 12.05.2020г.
Решение за одобряване на изменение  07.05.2020г. 
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО 21.04.2020г.
Разяснение 02.04.2020г.
Документация 19.03.2020г.
Обявление 19.03.2020г.
Проект за договор 19.03.2020г.
ЕЕДОП-образец
19.03.2020г.
Образци
19.03.2020г.
КС-образец по всички обособени позиции
19.03.2020г.
Списък на второстепенни рапоредители
19.03.2020г.
Информационен бюлетин на Държавна комисия по стоковите борси и тържища към 16.03.2020г. 19.03.2020г.
Проект на договор за всички обособени позиции
19.03.2020г.
Техническа спецификация за всички обособени позиции 19.03.2020г.
Документация 19.03.2020г.
Обявление за поръчка 19.03.2020г.
Решение за откриване на процедура                                             19.03.2020г.                                                                 

 

 

 

 

 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица