1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

„Подмяна водопровод и асфалтиране на улици на територията на Община Горна Оряховица“

27.03.2020г.

„Подмяна водопровод и асфалтиране на улици на територията на Община Горна Оряховица"

Обявление за възложена 12.06.2020г.
Решение за прекратяване 26.05.2020г.
Решение за одобряване на изменение 07.05.2020г.
Разяснение  05.05.2020г. 
Съобщение на основание §13, ал. 1 от ЗР на ЗИДЗМДВИП 21.04.2020г.
ЕЕДОП  01.04.2020г. 
Образци  01.04.2020г. 
Проект на конкретен Договор  01.04.2020г. 
Проект на Рамково споразумение  01.04.2020г. 
Техническа спецификация  01.04.2020г. 
Документация 01.04.2020г.
Обявление  30.03.2020г. 
Решение за откриване на процедура  30.03.2020г. 

 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица