1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Извършване на строително монтажни работи по Проект:BG161PO001/5-2/2012/037

03.06.2020г.

Извършване на строително монтажни работи по Проект: BG161PO001/5-2/2012/037 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Парк „Градска градина""

Обявление за приключил договор 11.05.2022г.
Обявление за възложена поръчка  05.11.2020г. 
Приложения 05.11.2020г.
Договор 05.11.2020г.
Решение за избор на изпълнител 02.09.2020г.
Доклад 02.09.2020г.
Протокол №3 02.09.2020г.
Протокол №2 02.09.2020г.
Съобщение цена 04.08.2020г.
Протокол №1 28.07.2020г.
Съобщение за изменение 02.07.2020г.
ЕЕДОП - образец 08.06.2020г.
Образци на документи 08.06.2020г.
КС 08.06.2020г.
Проект на договор  08.06.2020г. 
Техническа спецификация 08.06.2020г.
Документация част2
08.06.2020г.
Документация част1 08.06.2020г. 
Обявление  08.06.2020г. 
Решение за откриване на процедура  08.06.2020г. 
Обяснителна записка поливна система 08.06.2020г.
Част автоматична поливна система  08.06.2020г. 
Част автоматична поливна система  08.06.2020г. 
Част автоматична поливна система  08.06.2020г. 
Част автоматична поливна система  08.06.2020г. 
Част електро-видеонаблюдение  08.06.2020г. 
Обяснителна записка-електрическа3  08.06.2020г.
Обяснителна записка-електрическа2  08.06.2020г. 
Обяснителна записка-електрическа1  08.06.2020г. 
Част електрическа  08.06.2020г. 
Схема RGO -Геодезия  08.06.2020г. 
Обяснителна записка - Геодезия  08.06.2020г. 
Част Геодезия 3  08.06.2020г. 
Част Геодезия 2 08.06.2020г. 
Част Геодезия 1 08.06.2020г.
Обяснителна записка и ситуация 08.06.2020г.
Част Архитектура 1  08.06.2020г. 
Част Архитектура  08.06.2020г. 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица