1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

"Извършване на строително монтажни работи по Проект с цел изграждане на "Кризисен център""

11.06.2020г.

"Извършване на строително монтажни работи за Обект: Преустройство и промяна предназначението но съществуващ сграден фонд, изграждане на достъпна среда за населението, с цел създаване на "Кризисен център" в гр. Горна Оряховица"

Обявление за изпълнен договор 29.06.2022г.
Обявление за възложена поръчка  19.10.2020г. 
Приложения 19.10.2020г.
Договор   19.10.2020г.
Решение за избор на изпълнител  17.09.2020г. 
Доклад  17.09.2020г. 
Протокол №3  17.09.2020г. 
Протокол №2  17.09.2020г. 
Съобщение за отваряне на цена  09.09.2020г. 
Протокол №1 04.08.2020г.
Решение за одобряване на обявление за изменение  22.07.2020г. 
План за регулация VIK  16.06.2020г. 
Обяснителна записка VIK  16.06.2020г. 
Част VIK 2  16.06.2020г. 
Част VIK 1  16.06.2020г. 
Част Технология  16.06.2020г. 
Част PUSO  16.06.2020г. 
Об. записка пожарна безопастност  16.06.2020г. 
Част пожарна безопастност  16.06.2020г. 
Об. записка PBZ i ZBUT 2  16.06.2020г. 
Об. записка PBZ i ZBUT 1  16.06.2020г. 
Част PBZ i ZBUT 2  16.06.2020г. 
Част PBZ i ZBUT 1  16.06.2020г. 
Обяснителна записка OVK  16.06.2020г. 
Част OVK 2  16.06.2020г. 
Част OVK 1  16.06.2020г.
Част Конструктивна  16.06.2020г. 
Част Геология  16.06.2020г. 
Част Геодезия  16.06.2020г. 
Част Газификация  16.06.2020г. 
Част енергийна ефективност  16.06.2020г. 
Обяснителна записка - електро-слаботокови инсталации 2  16.06.2020г. 
Обяснителна записка - електро-слаботокови инсталации 1  16.06.2020г. 
Част електро - слаботокови инсталации  16.06.2020г. 
Обяснителна записка - Електрическа  16.06.2020г. 
Част електрическа 3  16.06.2020г. 
Част електрическа 2  16.06.2020г. 
Част електрическа 1  16.06.2020г. 
Част благоустрояване и озеленяване  16.06.2020г. 
Обяснителна записка  16.06.2020г. 
Част Архитектура 7  16.06.2020г. 
Част Архитектура 6  16.06.2020г. 
Част Архитектура 5  16.06.2020г. 
Част Архитектура 4  16.06.2020г. 
Част Архитектура 3  16.06.2020г. 
Част Архитектура 2  16.06.2020г. 
Част Архитектура 1  16.06.2020г. 
ЕЕДОП-образец  16.06.2020г. 
Образци на документи 16.06.2020г. 
КС  16.06.2020г. 
Проект на договор  16.06.2020г. 
Техническа спецификация  16.06.2020г. 
Документация 16.06.2020г.
Обявление за поръчка  15.06.2020г. 
Решение за откриване на процедура  15.06.2020г. 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица