1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност по Проект"

12.06.2020г.

„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на НЧ „Братя Грънчарови - 2002" гр. Горна Оряховица"

Обявление за приключване на договор 30.06.2023г.
Обявление за изменение 2 05.05.2023г.
 Анекс 2 05.05.2023г. 
Допълнително споразумение 05.05.2023г.
Обявление за изменение 04.11.2022г.
Допълнително споразумение и приложения  04.11.2022г. 
Обявление за възложена  12.03.2021г. 
Приложение 4  12.03.2021г. 
Приложение 3  12.03.2021г. 
Приложение 2  12.03.2021г. 
Приложение 1 12.03.2021г.
Договор 12.03.2021г.
Решение за избор на езпълнител  08.12.2020г. 
Доклад  08.12.2020г. 
Протокол №3  08.12.2020г. 
Протокол №2 08.12.2020г.
Съобщение за отваряне на ценово предложение 02.12.2020г.
Протокол №1  03.08.2020г. 
Решение за одобряване на изменение  23.07.2020г. 
Част ВИК и об. записка / изменение по чл. 154 от ЗУТ  17.06.2020г. 
Част пожарна безопастност и об. записка / изменение по чл. 154 от ЗУТ 17.06.2020г.
Пожароизвестяване и об. записка / изменение по чл. 154 от ЗУТ  17.06.2020г. 
Част OV и об. записка / изменение по чл. 154 от ЗУТ  17.06.2020г. 
Част Конструктивна и об. записка / изменение по чл. 154 от ЗУТ  17.06.2020г. 
Част Геодезия и об. записка / изменение по чл. 154 от ЗУТ  17.06.2020г. 
Част слаботокови системи и об. записка / изменение по чл. 154 от ЗУТ  17.06.2020г. 
Електрическа об. записка / изменение по чл. 154 от ЗУТ  17.06.2020г 
Част Електрическа / изменение по чл. 154 от ЗУТ  17.06.2020г. 
Архитектура об. записка / изменение по чл. 154 от ЗУТ  17.06.2020г. 
Част Архитектура 2 / изменение по чл. 154 от ЗУТ  17.06.2020г. 
Част Архитектура 1 / изменение по чл. 154 от ЗУТ  17.06.2020г. 
Част VIK об. записка  17.06.2020г. 
Част VIK 2  17.06.2020г. 
Част VIK 1  17.06.2020г. 
Част PUSO об. записка  17.06.2020г. 
Част пожарна безопастност и об. записка 17.06.2020г. 
PBZ обяснителна записка  17.06.2020г. 
Част PBZ  17.06.2020г. 
OVik об. записка  17.06.2020г. 
Част OViK 3  17.06.2020г. 
Част OViK 2  17.06.2020г. 
Част OViK 1  17.06.2020г. 
Конструктивна об. записка  17.06.2020г. 
Част Конструктивна 2  17.06.2020г. 
Част Конструктивна 1  17.06.2020г. 
Геология об. записка  17.06.2020г. 
Част Геодезия  17.06.2020г. 
Газификация об. записка  17.06.2020г. 
Част Газификация  17.06.2020г. 
Енергийна ефективност об. записка  17.06.2020г. 
Електро-видеонаблюдение об. записка  17.06.2020г. 
Част електро-видеонаблюдение  17.06.2020г. 
Електро-пожароизвестяване об. записка  17.06.2020г. 
Част електро-пожароизвестяване 2  17.06.2020г. 
Част електро-пожароизвестяване 1  17.06.2020г. 
Об. записка ефектно  17.06.2020г. 
Част Ефектно  17.06.2020г.
Об. записка ефектно сценично осветление  17.06.2020г. 
Част Ефектно сценично осветление 2  17.06.2020г. 
Част Ефектно сценично осветление 1 17.06.2020г. 
Благоустрояване и озеленяване - об. записка  17.06.2020г. 
Благоустрояване и озеленяване  17.06.2020г. 
Об. записка Архитектура  17.06.2020г. 
Част Архитектура 13  17.06.2020г. 
Част Архитектура 12  17.06.2020г. 
Част Архитектура 11  17.06.2020г. 
Част Архитектура 10  17.06.2020г. 
Част Архитектура 9  17.06.2020г. 
Част Архитектура 8  17.06.2020г. 
Част Архитектура 7  17.06.2020г. 
Част Архитектура 6  17.06.2020г. 
Част Архитектура 5  17.06.2020г. 
Част Архитектура 4  17.06.2020г. 
Част Архитектура 3  17.06.2020г. 
Част Архитектура 2  17.06.2020г. 
Част Архитектура 1 17.06.2020г.
ЕЕДОП  17.06.2020г. 
Образци  17.06.2020г. 
КС 17.06.2020г. 
Проект на договор  17.06.2020г. 
Техническа спецификация  17.06.2020г. 
Документация  17.06.2020г. 
Обявление за поръчка  15.06.2020г. 
Решение за откриване на процедура  15.06.2020г. 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица