1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Доставка на горива по обособени позиции

"Доставка на гориво за нуждите на служебни автомобили и стопанска техника на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет и доставка на гориво за отопление за нуждите на второстепенните разпоредители с бюджет към Община Горна Оряховица за отоплителни сезони 2018/2019 г. и 2019/2020 г. " по следните обособени позиции:
Обособена позиция №1: " Доставка на гориво за нуждите на служебни автомобили и стопанска техника на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет за срок от 2 години ";
Обособена позиция №2: " Доставка на гориво за отопление за нуждите на второстепенни разпоредители с бюджет към Община Горна Оряховица за отоплителни сезони 2018/2019 г. и 2019/2020 г."

 

Обявление за изпълнен договор ОП2 06.11.2020г.
Обявление за изпълнен договор ОП1 14.09.2020г
Обявление за възложена поръчка
16.07.2018г.
Договор за ОП2 16.07.2018г.
Договор за ОП1 16.07.2018г.
 Решение за откриване на процедура 22.05.2018г. 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица