1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Изготвяне на Подробни устройствени планове

„Изготвяне на Подробни устройствени планове съгласно чл.110, ал.1, т.3, т.4 и т.5 от ЗУТ с цел участие за финансиране в процедура „Развитие на туристически атракции“ по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за обект от Национално значение ГАНКЦ „Крепост Ряховец“ и обслужващата го територия“

 

 

13.03.2019г                         

Договор и приложения към него  23.04.2019г. 
Протокол
05.04.2019г.
Разяснение 21.03.2019
Образци 13.03.2019
Техническо задание 13.03.2019г.
Проект на договор 13.03.2019г.
 Информация  13.03.2019г.
Обява                                                          13.03.2019г.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица