10.09.2014 Фокус групи

Последна промяна от Сряда, 17 Септември 2014г. Автор: Христо Харлов Вторник, 16 Септември 2014г.

Печат

На 10.09.2014 г. в сградата на община Горна Оряховица в зала №1 бяха проведени фокус групи на тема: „Град Горна Оряховица – Проблеми и Възможности. Очаквания, Визия и Приоритети за развитие 2014 – 2020” със заинтересовани лица: „Местна администрация”, „НПО сектор” и „Бизнес” по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Горна Оряховица”.

Главният архитект на община Горна Оряховица Христо Харлов откри фокус групите и даде думата на екипа на ДЗЗД Обединение „Горна Оряховица 2020”, разработващ проекта. Представители на екипа бяха следните ключови и неключови експерти: арх. Ира Кънева, арх. Стойчо Мотев, арх. Стефан Минчев, трансп. инж. Гергана Кривошапкова, ик. Вероника Иванова, ик. геогр. Димитър Димитров, трансп. инж. Димитър Попов, урб. Мария Иванова и урб. Соня Григорова. Арх. Стойчо Мотев - основен модератор и член на екипа по изготвяне на ИПГВР на град Горна Оряховица обясни същността на проекта и важността му за развитието на града до 2020 г.

Кметът на общината инж. Добромир Добрев присъства на откриването и встъпителната част на фокус групите.

В рамките на фокус групите се дискутираха следните въпроси:

  1. Посоката, в която се променя град Горна Оряховица през последните 10 г.;
  2. Силните и слаби страни на града;
  3. Какво би могло да се направи за подобряване облика на града;
  4. Мнението за състоянието на квартала, в който живеят участниците във фокус групата;
  5. Състоянието на конкретни елементи на градската среда на квартала, в който живеят участниците;
  6. Обсъждане на предложената Визия на град Горна Оряховица от екипа на ДЗЗД „Обединение Горна Оряховица 2020”;
  7. Предлаганите от екипа на ДЗЗД „Обединение Горна Оряховица 2020” трите регламентирани зони за въздействие;
  8. Предложения от участниците във фокус групата на конкретни идеи за града.