12.03.2015 Покана за участие в обществено обсъждане

Последна промяна от Сряда, 28 Октомври 2015г. Автор: Христо Харлов Петък, 06 Март 2015г.

Печат

Покана за участие в обществено обсъждане на тема
"Обновяване на район "Север" - социална зона по ИПГВР"
На 12.03.2015 г. от 17:30 ч. . ще се проведе обществено обсъждане по проект "Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Горна Оряховица". Второто обществено обсъждане в рамките на проекта ще се фокусира върху зоната с преобладаващ социален характер – район "Север".
 Екипът, разработващ ИПГВР ще представи идентифицираните на този етап проектни идеи за територията на зоната, след което думата ще имат гражданите. Те ще получат възможност да изкажат своето мнение относно приоритетността на проектните идеи и да зададат своите въпроси. Общественото обсъждане ще завърши с обобщение на събраните мнения от гражданите.
Място на провеждане: Клуб на пенсионера (гр. Горна Оряховица, ул. "Вичо Грънчаров" №19)
 
Програма:
  • 17:15-17:30 часа: Регистрация на участниците;
  • 17:30-17:45 часа: Откриване на общественото обсъждане;
  • 17:45-18:30 часа: Представяне на проектните идеи за социалната зона по ИПГВР на гр. Горна Оряховица;
  • 18:30-19:00: Широка обществена дискусия;
  • 19:00-19:15: Обобщение и закриване.

Най-учтиво Ви каним да вземете участие в общественото обсъждане.

Предварително благодарим за проявения интерес!

Екипът на ДЗЗД Обединение "Горна Оряховица 2020"