1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

с. Горски горен Тръмбеш

 

кметски наместник  Николай Димитров Йорданов тел: 061705 / 695-кмет; 696-секретар

     Село Горски горен Тръмбеш е разположено на 350 м. надморска височина в подножието на два хълма-Калето и Кайрака, северно от долината на р. Янтра. Селището се намира на 30 км от Велико Търново и на 25 км от Горна Оряховица. Поради стратегическото си положение и добри условия за живот - прохладен климат, сенчести гори, богати водоизточници (в землището има повече от 20 чешми), пресечена местност с много долове и бистроструйни потоци в тях, плодородни ниви и пасища, то е привличало заселници още от древността. Обитавано е от първобитния човек, траки, римляни, готи, славяни и прабългари.

      На 2,5 км северозападно в местността "Сулуджак" има следи от антично селище, признато за паметник на културата (ДВ бр.93 от 1971 г.). На 500 м южно от селото се намира крепостта "Калето", която е била охранителна станция по римския път от Марцианополис за Никополис ад Иструм. Крепостта е призната за паметник на културата в ДВ бр. 78 от 1968 г. В района на селото е намерена глава на Зевс, която е част от цяла фигура в релеф и оброчна плочка, заведени под № 143 и 144 в регионалния исторически музей гр. Велико Търново; брадва-копач от каменно-медната епоха, заведена под № 148 в Археологическия музей в София. Землището е осеяно с множество погребални и пътни могили. До селото, около "Калето" и на други места, са останали следи от църкви, което навежда на мисълта, че през Второто (Търновското) българско царство този район е бил важно духовно средище.

       След Освобождението селото придобива изцяло български облик с преселили се от Еленския, Търновския и отчасти Дряновския край. През 1881 г. е построена училищната сграда, а през 1936 г. - нова двуетажна училищна сграда. Читалище "Просвета" е основано 1906 г., а през 1976 г. е построена новата му сграда.

        Църквата "Св. Иван Рилски" е строена по стопански начин през 1885 г., а е осветена през 1887 г. от Търновския митрополит Климент (Васил Друмев). Силно пострадала от земетресението в гр. Стражица през 1987 г., тя вече е възстановена с доброволен труд и дарени средства от жителите на селото, спонсори и изкусната ръка на местния дърворезбар - Димитър Петков Димитров. 

Горнотръмбежани са известни със своето трудолюбие и ученолюбие. Като земеделски стопани, работници и гурбетчии те винаги са учудвали с творческия си устрем и неуморимост, с усета си към естетиката на труда. Не случайно селото е дало 45 висшисти, от които 7 с образователната и научна степен "Доктор", един "Доктор на науките", четирима "Доцент"-и и един "Професор".

        Тук е родното място на световно известния борец Хараламби (Хари) Стоев, прославил България по целия свят.

От Освобождението до края на ХХ век броят на жителите на с. Горски горен Тръмбеш нараства до около 1000 души, но след 1956 г. започва да намалява, като достига своя минимум през 2003 г. - 141 души с тенденция за още по-голямо намаляване.

На 24 май 2009 г. е учредено Сдружение "Възраждане на Горски горен Тръмбеш". На учредителното събрание присъстват много гости и потомци на тръмбешки родове, живеещи в различни краища на страната. 

Дългогодишна традиция е на църковния празник "Свети Дух" в Горски горен Тръмбеш да се отслужва молебен за здраве.

В селото има Дом за възрастни хора с физически увреждания, който бе реконструиран със средства по европейски проект.

Видове територии и начин на ползване Дка Относителен дял
Земеделски територии 11663 78,35%
Горски територии 2367 15,90%
Населени места и други урбанизирани територии 697 4,68%
Водни течения и водни площи 76 0,51%
- язовири, водоеми, канали 76
Територии за полезни изкопаеми и депа за отпадъци 28 0,19%
- кариери и рудници 28
Територия за транспорт и инфраструктура 54 0,36%
- републиканска пътна мрежа 54

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

 • Банер

Комисия за защита

 • Банер

Община приятел на детето

 • Банер

Портал за консултации

Европейско финансиране

Превод

EnglishBulgarianDanishFrenchGermanItalianRussianSpanish

ВАЖНО

Списък на площадките за събиране и оползотворяване на отпадъци в Горна Оряховица Списък на площадките за събиране и оползотворяване на отпадъци на територията на община Горна…

Сигнали за корупция

 • Телефон: 0618 21506
  Е-mail:
  korupcia@g-oryahovica.org

Карта на Горна Оряховица

Качество на атмосферния въздух

 • Банер

Времето в Горна Оряховица