1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Проекти за наредби - 2020 г.

ПРОЕКТИ ЗА НАРЕДБИ - 2020 г.
Проекти за наредби                                                                                                                                          дата
 СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ към Предложение за изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Горна Оряховица. 17.01.2020 г.
 СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ към Предложение за изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Горна Оряховица. 14.01.2020 г.
Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища относно проект на наредбата за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Горна Оряховица
23.01.2020 г.

Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните данъци на територията на Община Горна Оряховица.

03.01.2020 г. 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица