1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Наредби и правилници на ОбС - 2017 г.

 

Наредби и правилници на ОбС - 2017 г.
Наредби и правилници                                                                                          дата
Наредба за разполагане на външна реклама, фирмени надписи и информационно-указателни табели, обяви и др. на територията на Община Горна Оряховица 25.10.2017г.
Наредба за определяне на условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на деца в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица 13.10.2017г.
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ 12.10.2017г.
Предложения за присъждане на наградата "Будител на Община Горна Оряховица" 03.10.2017г.
Наредба за организация и безопасност на движението в Община Горна Оряховица 28.09.2017г.
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 21.07.2017г.
Наредба за управлението на търговски дружества с общинско имущество и общински предприятия - актуализирана 20.07.2017г.
Наредба за поддържане на обществения ред на територията на община Горна Оряховица 11.07.2017г. 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  08.06.2017г. 
Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Горна Оряховица - актуализирана 05.06.2017г.
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ - актуализирана 31.05.2017г.
Предложение за присъждане на награда "Млада Горна Оряховица" на основание чл. 32 от Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 16.05.2017г.

Предложение за присъждане на награда "Млада Горна Оряховица" на основание чл. 32 от Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица

16.05.2017г.
Предложение за присъждане на награда "Млада Горна Оряховица" на основание чл. 32 от Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 16.05.2017г.
Наредба за поддържане на обществения ред на територията на Община Горна Оряховица 16.05.2017г.
Правилник за организацията и дейността на общински консултативен съвет по въпросите за младежта при Община Горна Оряховица  12.05.2017г.
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица 13.04.2017г.
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгл. чл. 9 от ЗМДТ - актуализирана 13.04.2017г. 
Наредба за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 13.04.2017г.
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгл. чл. 9 от ЗМДТ  09.03.2017г.
Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Горна Оряховица  24.02.2017г.
Правилник за устройството и дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие гр. Горна Оряховица  21.02.2017г.
Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Горна Оряховица 08.02.2017г. 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ 08.02.2017г. 
Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Горна Оряховица  30.01.2017г. 
Приложение 3 към Наредбата  10.01.2017г.
Приложение 2 към Наредбата  10.01.2017г. 
Приложение 1 към Наредбата  10.01.2017г. 
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица 10.01.2017г. 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица