1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Община Горна Оряховица набира заявления по образец, за ползване на механизма лична помощ

Съгласно Закона за лична помощ до 31.12.2020 г. ползватели на лична помощ са:

- хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

- децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

- децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Към заявлението по образец за ползване на механизма лична помощ кандидат-ползвателите прилагат:

1. документ за самоличност (за справка);

2. направление за ползване на механизма лична помощ с определен брой часове месечно, издадено от дирекция „Социално подпомагане”;

3. други документи (по преценка на кандидата): копие на Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, актуална етапна епикриза, пълномощно и др.

Кандидатът за асистент е лице, което не е:

 1. 1.поставено под запрещение;
 2. 2.осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ.

Кандидатите за асистенти прилагат към заявлението по образец:

 1. 1.документ за самоличност (за справка);
 2. 2.автобиография;
 3. 3.копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи;
 4. 4.други документи (по преценка на кандидата): копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение по операция „Алтернативи по ОП РЧР 2007 – 2013 г., и/или Проект „Нови възможности за грижа по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г. и/или други програми и проекти.

 

Заявленията се подават в Туристически център на Община Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев” 5, всеки работен ден от 08,00 -12,00 ч. и от 13,00-17,00 часа.

 

Заявленията може да изтеглите от тук.

Декларация за съгласие за предоставяне и обработка на лични данни може да изтеглите от тук.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

 • Банер

Комисия за защита

 • Банер

Община приятел на детето

 • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

 • Банер

Времето в Горна Оряховица