1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Община Горна Оряховица подготвя проект за поставяне на контейнери за текстилни отпадъци

980x551 1550593382С демонстрационен проект “Община Горна Оряховица работи за общество с нулеви отпадъци“ общинска администрация кандидатства по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020. Съгласие за кандидатстване с проектното предложение дадоха и общинските съветници на своето заседание. Идеята на като цяло е да формира у гражданите екологично отношение към отпадъците, а не просто „изхвърляне“ в най-близкия съд.

Проектът предвижда дейности насочени към предотвратяване на образуването на отпадъци, повторната им употреба и рециклирането.

Една от дейностите предвижда провеждане на информационни кампании с граждани и бизнеса за разясняване на вредата от пластмасовите отпадъци за еднократна употреба, които оказват влияние върху околната среда, както и разнообразните възможности те да се избегнат от промяна в поведението на гражданите. Като част от проекта ще бъдат закупени и раздавани брандирани бутилки за минерална вода за многократна употреба на участниците в ежегодната лекоатлетическа щафетна обиколка на града. По този начин ще бъде демонстрирана пред обществеността добра практика, която без да нарушава удобството на хората, води до намаляване образуването на пластмасовите отпадъци.

Друга много важна дейност от проекта ще бъде закупването и поставянето на контейнери за отпадъци от текстилни облекла. Местата на поставяне ще бъдат допълнително уточнени. Предстои да се проведе и информационна кампания сред гражданите, на какви изисквания трябва да отговарят дрехите, които ще се събират в контейнерите. Те трябва да са здрави, почистени и с добър външен вид.

Предстоят също и много кампании за насърчаване на разделното събиране на отпадъци и предаването им за последващо рециклиране. Предвиждат се акции за събиране на отпадъчна хартия в училищата на територията на общината. По време на кампаниите ще бъдат раздавани информационни материали на децата, учителите и родителите за ползите от рециклирането, както и от повторната употреба и от предотвратяването на отпадъците с лесни методи за приложението им в ежедневието. Участниците ще получават награди.

Кампаниите ще включват информационни материали в медиите, на интернет страницата на проекта, както и листовки, в които по достъпен и понятен начин идеята ще бъде разяснена.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица