1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Реализиране на 3D мапинг шоу в Община Горна Оряховица и Община Рошиори де Веде

„Реализиране на 3D мапинг шоу в Община Горна Оряховица и Община Рошиори де Веде по проект № ROBG – 419 „Иновативен подход за популяризиране на културното и природно наследство в Трансграничния регион“, финансиран по програма за Трансгранично сътрудничество „INTERREG V – A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014 - 2020“

 

 

Обявление за приключване на договор 06.01.2020г.
Обявление 08.04.2019г.
Договор и приложения 08.04.2019г.
Решение 06.03.2019г.
Доклад 06.03.2019
Протокол №3 06.03.2019г.
Протокол №2 06.03.2019г.
Изменение на съобщение за отваряне на ценовите предложения 22.02.2019г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 21.02.2019г.
Протокол №1 21.02.2019г.
ЕЕДОП-образец 19.12.2018г.
Образци 19.12.2018г.
КС 19.12.2018г.
Приложение №1 19.12.2018г.
Проект на Договор 19.12.2018г.
Техническа спецификация 19.12.2018г.
Документация 19.12.2018г.
Методика ца оценка 19.12.2018г.
Обявление за поръчка 19.12.2018г.
Решение за откриване на процедура 19.12.2018г.

 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица