1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Упражняване на авторски надзор на СМР за обект: ,, Канализационна мрежа на гр.Горна Оряховица''

,, Упражняване на авторски надзор на СМР за обект: ,, Канализационна мрежа на гр.Горна Оряховица - Главен колектор II от ул. ,,Христо Смирненски ‘‘ до включване в Главен колектор III и Главен колектор III от о.т.568 до включване в Главен колектор I ’’ – етап I и етап II ’’

01.07.2019г.

 

Обявление за изпълнен договор 31.08.2020г.
Обявление за възложена поръчка 05.09.2019г.
Договор с приложения 05.09.2019г.
Решение                                                                       01.07.2019г.                                       

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица