1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Домашен социален патронаж – гр. Горна Оряховица

 

адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Мано Тодоров” № 2
Управител, социални услуги в общността: Силвия Маркова
тел.: 0618/ 2 02 78
email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

    Същност:
    „Домашен социален патронаж” е комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна,  поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя, съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждане, битови услуги и др.

    Цел:
     Качествено и навременно обслужване в семейна среда. Осигуряване задоволяването на основни жизнени потребности и оказване съдействие за организирането на бита, с оглед постигане на по-добро качество на живот.

    Услуги:
1. Приготвяне и доставка на храна;
2. Почасово гледане хора с увреждания и  възрастни хора;
3. Поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя;
4. Битови услуги:
а) закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост със средства на ползвателя;
б) заплащане на ел. енергия, вода, телефон и др. със средства на ползвателя;
в) извършване на дребни ел. и ВиК услуги със средства на ползвателя.

     Потребители:
     Лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или поради намалена работоспособност, ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали.
     
     Капацитет:
     Капацитетът на „Домашен социален патронаж” е 320 места.
      
     Към Домашен социален патронаж са разкрити:
 1. Обществена трапезария, предоставяща услуги за задоволяване на потребностите от храна за лица, които не могат да си я осигуряват сами, с капацитет 30 места.
 2. Звено за услуги в домашна среда, предоставящо почасови услуги в домашна среда:
- за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост;
- за социална подкрепа и социално включване;
- за помощ при комунално-битови дейности.

 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица