1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

 

ДЕКЛАРАЦИИ

по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Кметове подали декларации по чл.12, т.2 от ЗПУКИ

 

Регистър на декларациите по чл.12 от ЗПУКИ
на кметовете от община Горна Оряховица

 

Рег.№

Дата

Име на лице, заемащо публична длъжност

Длъжност

Основание за подаване

1.

09.11.2015

Добромир Стойков Добрев

Кмет на Община

Г.Оряховица

Чл.12,т.2 ЗПУКИ

2.

09.11.2015

Григор Илиев Минков

Кмет

Д.Оряховица

Чл.12,т.2 ЗПУКИ

 

3.

09.11.2015

Ясен Стефанов Янков

Кмет

Първомайци

Чл.12,т.2 ЗПУКИ

 

4.

09.11.2015

Нели Стефанова Грошкова

Кмет

Драганово

Чл.12,т.2 ЗПУКИ

 

5.

09.11.2015

Владимир Русев Илиев

Кмет

Янтра

Чл.12,т.2 ЗПУКИ

 

6.

09.11.2015

Чавдар Асенов Мутафов

Кмет

Върбица

Чл.12,т.2 ЗПУКИ

 

7.

09.11.2015

Маринчо Георгиев Маринов

Кмет

Г.д.Тръмбаеш

Чл.12,т.2 ЗПУКИ

 

8.

09.11.2015

Петър Георгиев Радославов

Кмет

Крушето

Чл.12,т.2 ЗПУКИ

 

9.

09.11.2015

Николай Димитров Йорданов

Кмет

Г.г.Тръмбаеш

Чл.12,т.2 ЗПУКИ

 

10.

09.11.2015

Райна Стоянова Цветкова

Кмет

Стрелец

Чл.12,т.2 ЗПУКИ

 

11.

09.11.2015

Снежана Иванова Велкова

Кмет

Пайсий

Чл.12,т.2 ЗПУКИ

 

12.

09.11.2015

Венета Димитрова Василева

Кмет

Правда

Чл.12,т.2 ЗПУКИ

 

13.

10.11.2015

Марин Димитров Тодоранов

Кмет

Поликраище

Чл.12,т.2 ЗПУКИ

 

14.

10.11.2015

Ахмед Фийдатов Мустафов

Кмет

Писарево

Чл.12,т.2 ЗПУКИ

 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица