1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Наредби и правилници на ОбС - 2017 г.

 

Наредби и правилници на ОбС - 2017 г.
Наредби и правилници                                                                                          дата
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица 13.04.2017г.
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгл. чл. 9 от ЗМДТ - актуализирана 13.04.2017г. 
Наредба за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 13.04.2017г.
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгл. чл. 9 от ЗМДТ  09.03.2017г.
Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Горна Оряховица  24.02.2017г.
Правилник за устройството и дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие гр. Горна Оряховица  21.02.2017г.
Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Горна Оряховица 08.02.2017г. 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ 08.02.2017г. 
Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Горна Оряховица  30.01.2017г. 
Приложение 3 към Наредбата  10.01.2017г.
Приложение 2 към Наредбата  10.01.2017г. 
Приложение 1 към Наредбата  10.01.2017г. 
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица 10.01.2017г. 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица