1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ДЕКЛАРАЦИИ

по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Общински съветници подали декларации по чл.12, т.2 от ЗПУКИ

 

Регистър на декларации по чл.12, т.1 и т.2 и във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Общински съвет Горна Оряховица 2015 г.

 

Рег.№

Дата

Име на лице, заемащо публична длъжност

Длъжност

Основание за подаване

Основание за подаване

1.

12.11.2015

Ангел Станев Колев

Общински съветник

Чл.12,т.1 от ЗПУКИ

Чл.12,т.2 от ЗПУКИ

2.

12.11.2015

Ангел Стоянов Йорданов

Общински съветник

 Чл.12,т.1 от ЗПУКИ

Чл.12,т.2 от ЗПУКИ

3.

12.11.2015

Веселин Георгиев Хаджигеоргиев

Общински съветник

Чл.12,т.1 от ЗПУКИ 

Чл.12,т.2 от ЗПУКИ

4.

12.11.2015

Георги Недев Бижев

Общински съветник

Чл.12,т.1 от ЗПУКИ 

Чл.12,т.2 от ЗПУКИ

5.

12.11.2015

Георги Рачев Рачев

Общински съветник

Чл.12,т.1 от ЗПУКИ

Чл.12,т.2 от ЗПУКИ

6.

12.11.2015

Даниел Георгиев Костадинов

Общински съветник

Чл.12,т.1 от ЗПУКИ

Чл.12,т.2 от ЗПУКИ

7.

12.11.2015

Деница Петрова Цветанова

Общински съветник

Чл.12,т.1 от ЗПУКИ

Чл.12,т.2 от ЗПУКИ

8.

12.11.2015

Диана Великова Даскалова-Апостолова

Общински съветник

Чл.12,т.1 от ЗПУКИ

Чл.12,т.2 от ЗПУКИ

9.

12.11.2015

Димитър Стойков Николов

Общински съветник

Чл.12,т.1 от ЗПУКИ

Чл.12,т.2 от ЗПУКИ

10.

12.11.2015

Добрин Серопе Дериджиян

Председател

Чл.12,т.1 от ЗПУКИ

Чл.12,т.2 от ЗПУКИ

11.

12.11.2015

Иван Генов Момъков

Общински съветник

Чл.12,т.1 от ЗПУКИ

Чл.12,т.2 от ЗПУКИ

12.

12.11.2015

Йордан Георгиев Бойчев

Общински съветник

Чл.12,т.1 от ЗПУКИ

Чл.12,т.2 от ЗПУКИ

13.

12.11.2015

Йордан Филипов Аврамов

Общински съветник

Чл.12,т.1 от ЗПУКИ

Чл.12,т.2 от ЗПУКИ

14.

12.11.2015

Йордан Антонов Яков

Общински съветник

Чл.12,т.1 от ЗПУКИ

Чл.12,т.2 от ЗПУКИ

15.

12.11.2015

Йордан Кирилов Керчев

Общински съветник

Чл.12,т.1 от ЗПУКИ

Чл.12,т.2 от ЗПУКИ

16.

12.11.2015

Йордан Стефанов Михтиев

Общински съветник

Чл.12,т.1 от ЗПУКИ

Чл.12,т.2 от ЗПУКИ

17.

12.11.2015

Кирил Асенов Кирилов

Общински съветник

Чл.12,т.1 от ЗПУКИ

Чл.12,т.2 от ЗПУКИ

18.

12.11.2015

Людмила Николаева Илиева

Общински съветник

Чл.12,т.1 от ЗПУКИ

Чл.12,т.2 от ЗПУКИ

19.

12.11.2015

Милчо Стефанов Милев

Общински съветник

 Чл.12,т.1 от ЗПУКИ

Чл.12,т.2 от ЗПУКИ

20.

12.11.2015

Марин Русев Богомилов

Общински съветник

 Чл.12,т.1 от ЗПУКИ

Чл.12,т.2 от ЗПУКИ

21.

12.11.2015

Митко Станчев Станев

Общински съветник

 Чл.12,т.1 от ЗПУКИ

Чл.12,т.2 от ЗПУКИ

22.

12.11.2015

Никола Иванов Колев

Общински съветник

Чл.12,т.1 от ЗПУКИ 

Чл.12,т.2 от ЗПУКИ

23.

12.11.2015

Огнян Иванов Стоянов

Общински съветник

Чл.12,т.1 от ЗПУКИ 

Чл.12,т.2 от ЗПУКИ

24.

12.11.2015

Петър Алексиев Гайдаров

Общински съветник

Чл.12,т.1 от ЗПУКИ 

Чл.12,т.2 от ЗПУКИ

25.

12.11.2015

Павлинка Йорданова Николова

Общински съветник

Чл.12,т.1 от ЗПУКИ 

Чл.12,т.2 от ЗПУКИ

26.

12.11.2015

Румен Михайлов Иванов

Общински съветник

Чл.12,т.1 от ЗПУКИ 

Чл.12,т.2 от ЗПУКИ

27.

12.11.2015

Савадор Стефанов Ганчев

Общински съветник

Чл.12,т.1 от ЗПУКИ 

Чл.12,т.2 от ЗПУКИ

28.

12.11.2015

Стелияна Христова Христова

Общински съветник

Чл.12,т.1 от ЗПУКИ 

Чл.12,т.2 от ЗПУКИ

29.

12.11.2015

Стефчо Иванов Алипиев

Общински съветник

Чл.12,т.1 от ЗПУКИ 

Чл.12,т.2 от ЗПУКИ

30.

12.11.2015

Трифон Гавраилов Димитров

Общински съветник

Чл.12,т.1 от ЗПУКИ 

Чл.12,т.2 от ЗПУКИ

31.

12.11.2015

Цветан Георгиев Песаров

Общински съветник

Чл.12,т.1 от ЗПУКИ 

Чл.12,т.2 от ЗПУКИ

32.

12.11.2015

Юлиан Ангелов Йорданов

Общински съветник

Чл.12,т.1 от ЗПУКИ 

Чл.12,т.2 от ЗПУКИ

33.

12.11.2015

Янко Димитров Янков

Общински съветник

Чл.12,т.1 от ЗПУКИ 

Чл.12,т.2 от ЗПУКИ

 

 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Портал за консултации

Европейско финансиране

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица