1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Проекти за наредби

Проекти за наредби - 2013 г.

 

Мотиви към проекта за изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Горна Оряховица. - 25.11.2013 г.

Приемане на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Горна Оряховица, съгласно чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси.  - 22.11.2013 г.

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Горна Оряховица - 22.11.2013 г.

Мотиви към Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Горна Оряховица - 22.11.2013 г.

Таблица със стойностни показатели за размера на местните такси и цените на услугите в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ, считано от 01.01.2014г. - 22.11.2013 г.

Изменение и допълнение на текстове от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгл. чл. 9 от ЗМДТ. - 22.11.2013 г.

Приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на публично обсъждане на проект на Община Горна Оряховица, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг, съгласно чл. 15, ал.3 от Закона за общинския дълг. - 22.11.2013 г.

Наредба за условията и реда за провеждане на публично обсъждане на проект на Община Горна Оряховица, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг - 22.11.2013 г. 

Мотиви към проект на Наредба за условията и реда за провеждане на публично обсъждане на проект на Община Горна Оряховица, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг
- 22.11.2013 г.

Мотиви към проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ - 23.09.2013 г.

Нредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ - 23.09.2013 г.

Изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ - 23.09.2013 г.

Мотиви към проекта за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Горна Оряховица - 05.09.2013 г.

Изменение и допълнение  в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. - 05.09.2013 г.

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - 05.09.2013 г.

Мотиви към предложение за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгл. чл.9 от ЗМДТ - 28.06.2013 г.

Предложение за изменение на текстове от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгл. чл. 9 от ЗМДТ - 28.06.2013 г.

Изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Горна Оряховица - 22.04.2013 г.

Проект на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално – обредната дейност на територията на Община Горна Оряховица - 26.02.2013 г.

Предложение наредба за определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2013 г. в Община Горна Оряховица  - 27.11.2012 г.

Предложение наредба за изменение и допълнение на текстове в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Горна Оряховица, съгласно чл.1, ал.2 от ЗМДТ. - 27.11.2012 г.

Доклад за определяне на таксата за битови отпадъци на  Община  Горна  Оряховица  за  2013 година - 23.11.2012 г.

Изменение и допълнение на текстове в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ. - 23.11.2012 г.

Наредба за разполагане на външна реклама, фирмени надписи и информационно-указателни табели, обяви и др. на територията на Община Горна Оряховица- 05.10.2012 г.

Изменение и допълнение на текстове в Наредбата за разполагане на външна реклама, фирмени надписи и информационно – указателни табели, обяви и др. на територията на Община Горна Оряховица. - 05.10.2012 г.

ПРОЕКТ  на наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни - компаньони и селскостопански животни на територията на Община Горна Оряховица- 27.09.2012 г.

Наредба за поддържане на обществения ред и безопастността на движението на територията на Община Горна Оряховица- 03.09.2012 г.

Предложение за изменение и допълнение на текстове в Наредбата за поддържане на обществения ред, безопасността на движението и пожарната и аварийна безопасност на територията на Община Горна Оряховица. - 03.09.2012 г.

Предложение за изменение и допълнение на текстове в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ. - 31.08.2012 г.

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ- 31.08.2012 г.

Наредба за организацията и дейността на пенсионерските клубове на територията на община Горна Оряховица- 30.08.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ към ПРОЕКТ-НАРЕДБА "Пожарната безопасност и защита на населението” - 26.06.2012 г.

ПРОЕКТ-НАРЕДБА за осигуряване на “Пожарната безопасност и защита на населението" - 26.06.2012 г.

Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за всяко новородено или осиновено до трето дете на територията на Община Горна Оряховица (доп. с Реш.№175 от Прот.№13/17.05.2012г.) - 07.06.2012 г.

Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет - 10.05.2012 г.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица