1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

 

Наредби и правилници на ОбС - 2016 г.
Наредби и правилници                                                                                         дата
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ  29.12.2016г. 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ  04.11.2016г. 
Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Горна Оряховица  17.10.2016г. 
Наредба за разполагане на външна реклама, фирмени надписи и информационно-указателни табели, обяви и др. на територията на община Горна Оряховица. - актуализирана 15.10.2016г
Заявление по чл.10, ал.1 от Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Горна Оряховица 05.08.2016г.
Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Горна Оряховица 05.08.2016г. 
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Обещина Горна Оряховица   05.08.2016г. 

Наредба за условията и реда за разкопаване на елементи на техническата инфраструктура в община Горна Оряховица

25.07.2016г.
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ  15.07.2016г. 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 27.04.2016г. 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица