1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Актуални Методически указания и образци на документи по програмата за енергийна ефективност

Програма1Във връзка със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие разработи пакет от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.

В прикачените по-долу файлове са публикувани Методическите указания и образци на документи, одобрени от Министерския съвет на 28 януари 2015 г.

Прикачени файлове:
ФайлКачилРазмерПоследна промяна
Изтегляне на файла (00_Методически указания_27012015.doc)Методически указанияВръзки с обществеността477 Kb29.01.2015 09:24
Изтегляне на файла (01_Покана за свикване на ОС_учредване на СС.doc)Приложение 1Връзки с обществеността60 Kb29.01.2015 09:24
Изтегляне на файла (02_Протокол от залепване на поканата_учредване на СС.doc)Приложение 2Връзки с обществеността64 Kb29.01.2015 09:24
Изтегляне на файла (03_Протокол от ОС за учредяване на СС.doc)Приложение 3Връзки с обществеността97 Kb29.01.2015 09:23
Изтегляне на файла (04_Споразумение за създаване на СС.doc)приложение 4Връзки с обществеността117 Kb29.01.2015 09:23
Изтегляне на файла (05_Заявление за интерес и финансова помощ.doc)приложение 5Връзки с обществеността64 Kb29.01.2015 09:23
Изтегляне на файла (06_Справка за ССО.doc)приложение 6Връзки с обществеността69 Kb29.01.2015 09:23
Изтегляне на файла (07_Покана за свикване на ОС на СС.doc)приложение 7Връзки с обществеността63 Kb29.01.2015 09:22
Изтегляне на файла (08_Протокол от залепване на поканата за ОС на СС.doc)Приложение 8Връзки с обществеността62 Kb29.01.2015 09:22
Изтегляне на файла (09_Протокол от ОС на СС.doc)Приложение 9Връзки с обществеността102 Kb29.01.2015 09:22
Изтегляне на файла (10_2_Приложение 2_договор_община_СС de min.doc)Приложение 10_2 към договораВръзки с обществеността30 Kb29.01.2015 09:22
Изтегляне на файла (10_1_Приложение 1_договор_община_СС.doc)Приложение 10_1 към договораВръзки с обществеността156 Kb29.01.2015 09:22
Изтегляне на файла (10_1_Договор СС-община_27012015.doc)Приложение 10_1-Договор с общинатаВръзки с обществеността68 Kb29.01.2015 09:21
Изтегляне на файла (Приложение 3 - към Договор за целево финансиране.doc)Приложение 11-3Връзки с обществеността43 Kb29.01.2015 09:21
Изтегляне на файла (Приложение 2 - към Договор за целево финансиране.doc)Приложение 11-2Връзки с обществеността42 Kb29.01.2015 09:21
Изтегляне на файла (Приложение 1 - към Договор за целево финансиране.doc)Приложение 11-1Връзки с обществеността41 Kb29.01.2015 09:21
Изтегляне на файла (Договор за целево финансиране.doc)Приложение 11-Договор за целево финансиранеВръзки с обществеността74 Kb29.01.2015 09:20
Изтегляне на файла (12_Декларация - нечлен на СС.doc)Приложение 12Връзки с обществеността26 Kb29.01.2015 09:20
Изтегляне на файла (13_КЛ областен управител.doc)Приложение 13Връзки с обществеността34 Kb29.01.2015 09:20
Изтегляне на файла (14_Схема_минимални помощи_27012015.doc)Приложение 14Връзки с обществеността163 Kb29.01.2015 09:19

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица