1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Предстои одобрение на промени по Националната програма за саниране

Програма1Предстои одобряване на промени в правилата за саниране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Подготвен е проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата. Проектът предвижда изменения и допълнения, с които се променят текстовете, свързани с критериите за допустимост на сградите по програмата.

С цел постигане на равнопоставеност между всички многофамилни жилищни сгради се предоставя възможност от 2016 г. да бъдат финансирани и многофамилни жилищни сгради от всички 265 общини, които отговарят на следните критерии:

• строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им - до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;

• многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди 26 април 1999 г.

Подробна информация относно проекта на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради може да откриете на следният линк http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=7761

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица